FAQ FOR SPACE WALKER

คำถามที่หลายๆคนสงสัย

หลากหลายคำถามที่เราได้รวบรวมไว้
ให้ลูกค้าได้คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้อมูลสินค้า (PRODUCT INFO)

Space Walker ออกแบบและผลิตในประเทศไทย โดยเป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นงานวิจัยที่นักศึกษานำออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยกำไรส่วนหนึ่งนำกลับคืนแลปวิจัยเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยชิ้นอื่นๆต่อไป

-ขนาดเครื่อง 85 * 100 เซนติเมตร

-น้ำหนักของเครื่อง 40 กิโลกรัม

ถ้าบ้านไม่มีพื้นที่รองรับตามขนาดข้างต้น สามารถฝึกบน Tread mill (ลู่เดิน) ได้

อุปกรณ์ Space Walker ใช้แบตเตอรี่ เฉพาะในการปรับแรงพยุงเท่านั้น ซึ่งหากแบตเตอรี่หมดขณะการใช้งาน จะไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
Sace Walker ถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 120 กิโลกรัม

สามารถปรับแรงช่วยพยุงได้ตั้งแต่ 0-55 กิโลกรัม

Space Walker ถูกออกแบบมาเพื่อการฝึกเดิน / กายภาพบำบัด ไม่เหมาะสำหรับเป็นกายอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เครื่องที่จัดส่งพร้อมใช้งาน ไม่ต้องประกอบ ใช้งานได้ทันที
ประมาณ 4-6 ชั่วโมง โดยศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน

ข้อมูลการบริการ (Service INFO)

สถานที่ทดสอบการใช้งาน Space walker
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
แผนที่ google map : https://goo.gl/maps/F2ENQJxb9YyaaLGu5
ทุกวัน เวลา 10.00-18.00 ( นัดล่วงหน้าเท่านั้น )

สำหรับลูกค้าที่อยู่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑล หากต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ไปสาธิตการใช้งานและพาฝึกเดินถึงบ้าน จะมีค่าบริการตามระยะทาง ซึ่งปกติเราจะแนะนำการใช้งานผ่านทาง Youtube โดยการใช้งานถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

ยังไม่มีบริการให้ยืม แต่สามารถมาทดลองการใช้งานได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ฟรี) หรือให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปให้บริการถึงบ้านได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

การรับประกัน (WARRANTY)

ตัวเครื่อง Space Walker ตัวโครงสร้างรับประกัน 2 ปี
ตัวเครื่อง Space Walker ระบบไฟฟ้ารับประกัน 1 ปี
ชุดพยุงรับประกัน 6 เดือน
สปริงดึงขาก้าว 1 ปี

ลูกค้าสามารถติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือได้ที่
Tel : 085-558-2223
Line : @woka
Facebook : Woka อุปกรณ์กายภาพบำบัด ช่วยเหลือ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ